اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهارِ ساکنانِ کرۀ ماه

برندۀ جایزۀ پولیتزر نمایشنامه‌نویسی در سال1971

The Effect of Gamma Rays on Man-In-The-Moon Marigols

پل زیندل

مترجم

شهرام زرگر

تعداد صفحات: 88
شابک: 7-23-5193-600-978
سال چاپ: 1399
نوبت چاپ: 4
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 14000 تومان
دریافت نمونه

|           اثر پرتوهای گاما... نخستین و معروفترین نمایشنامۀ پل زیندل است که در سال 1971 جایزۀ معتبر پولیتزر را از آن خود کرد. زیندل در این اثر با طرح مضمونی علمی، به ترسیم لایههای روانی و روابط عاطفی شخصیتها میپردازد. تجربههای کودکی نویسنده در خانهای بدون پدر، با مادری عصبی و خواهری صَرعی و علاقه به گلهای همیشه بهار، مستقیماً به نمایشنامه راه پیدا کردهاست.

|         پل زیندل: «ایدۀ نمایشنامه نخستین بار زمانی در ذهنم شکل گرفت که داشتم به اتمهایی فکر میکردم که شکلگیری آغازین آنها از خورشید بود و حس عجیبی داشتم از اینکه ما خود از اتمهایی تشکیل شدهایم که فناپذیر هستند ».

|        پل زیندل، نویسنده امریکایی، در سال 1936 به دنیا آمد. از جمله خصوصیات نوشتههای او: بهرهگیری از علم در درام؛ بازنمایی تقابل فرزندان و والدین؛ تفاوت تلقی نسلها از مفاهیم و رویدادهای پیرامون؛ سوژههای تلخ همراه با نوعی طنز و ظرافت خاص و... است. وی در سال 2003 درگذشت.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: