تلفن دفتر نشر: 28421717-28421718
تلفن فروشگاه: 66963617-66463545
آدرس فروشگاه: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، بین خیابان فروردین و فخررازی، پلاک 1274