نورگیر

El Tragaluz

آنتونیو بوئرو بایخو

مترجم

پژمان رضایی

تعداد صفحات: 214
شابک: 5-14-5193-600-978
سال چاپ: 1389
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 6000 تومان
دریافت نمونه

|           نورگیر اثری کلاسیک در تآتر مدرن اسپانیاست. پروژهی تجزیه و تحلیل بسیاری از پژوهشگران معاصر بوده، بارها با چاپهای مختلف به طبع در آمدهاست و هزاران دانشآموز اسپانیایی سال آخر دبیرستان این اثر را در برنامهی درسی خود مطالعه کردهاند. این نمایشنامه علیرغم پرداختن به موضوعی مرتبط با زمان خود، پرداختن به عواقب جنگ داخلی اسپانیا، بیآنکه ذرهای از طنین حزنانگیز خود را از دست دادهباشد، با داشتن قدرت تحریکانگیزی و فارق بودن از قید زمان و مکان به یکی از نمونههای بس جذاب تآتر اسپانیای قرن بیستم مبدل شدهاست. |لوئیس ایگلِسایس فِیخو|

|           آنتونیو بوئرو بایخو برجستهترین سیمای تآتر مدرن اسپانیا در قرن بیستم است. قلم وی آدمی را توأمان به تفکر و لذت وا میدارد، میآشوبد و آرام میکند. در آثارش میتوان قدرت ساختارپردازی ایبسن، نگاه تراژیک اونامونو، تعهد سارتر، بینش مبارزاتیـطبقاتی برشت و حتی معنازایی بکت را به روشنی و یکجا درک کرد ونیز استقلال فکری و هنریای که خاص اوست و سبک بوئری را بهوجودآوردهاست، برای یکبار نوشته شدن کافی بودهاند و برای بارها خواندهشدن کم.

|           مجموعه نمایشنامههای بیدگل، مجموعه‌‌ای منحصربه فرد از نمایشنامه‌‌هایی است که تا به حال به فارسی ترجمه نشده‌‌اند و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه‌‌هایی خواهد بود که از هر جهت لزوم ترجمۀ دوبارۀ آن‌ها حس می‌گردد.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: