هملت داگ، مکبث کاهوت

Dogg's Hamlet, Cahoot's Macbeth

تام استوپارد

مترجم

احسان زیورعالم

تعداد صفحات: 147
شابک: 4-82-5193-600-978
سال چاپ: 1395
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 12500 تومان
دریافت نمونه

|           تام استوپارد، نمایشنامهنویس، فیلمنامهنویس و داستاننویس بریتانیایی و البته چکیالاصل در 1937 در شهر زلین حمهوری چک متولد شد. استوپارد که کارش را در 1954 با روزنامهنگاری در وسترن دیلیپرس آغاز کرده بود، با نمایشنامۀ روزنتکرانتز و گیلدنسترن مردهاند به شهرت رسید. روند موفقیتآمیز او منجر به دریافت چهار جایزۀ تونی و یک جایزۀ اسکار برای او شد.

|           استوپارد در 1979 نمایشنامۀ هملتِ داگ، مکبثِ کاهوت را بر اساس ایدۀ شکسپیری روزنتکرانتز و گیلدنسترن مردهاند و البته خوانشی زبانشناسانه از نظریۀ

بازیهای زبانی لودویگ ویتگنشتاین به نگارش درآورد. نمایش در سوم اکتبر 1979 در برادوی روی صحنه رفت و عمرش 28 اجرا بود.

|           استوپارد با دریافت دیدگاه ویتگنشتاین، به خلق زبانی جدید با عنوان داگ مبادرت میورزد و نتیجۀ کار ادراک معنا در ازای کارکرد واژه است. این رویۀ استوپارد در نگارش نمایشنامه، زمانی اثربخش میشود که در بخش دوم نمایشنامه،مکبث کاهوت، بازیگران برای گریز از سانسورِ حکومت کمونیستی چکسلواکی، زبان داگ را به خدمت میگیرند.

|           استوپارد همانند دیگر آثارش، علاوه بر اقتباس از متن، تاریخ را نیز اقتباس میکند. اگر در آرکادیا داستانی خیالی از کوچ لرد بایرون روایت میکند، در هملتداگ، مکبثکاهوت، او روایتی از تجربۀ تئاتر دیدنش در کشوری کمونیستی را نقل میکند.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: