سوء قصدهایی به زندگی آن زن

Attempts on her life

مارتین کریمپ

مترجم

علی‌اکبر علیزاد

تعداد صفحات: 141
شابک: 6-75-5193-600-978
سال چاپ: 1396
نوبت چاپ: 3
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 18000 تومان
دریافت نمونه

|          سوءقصدهایی به زندگی آن زن، از حیث اثرگذاری بر مخاطبیناش در دههی هشتاد، بیشباهت به تاثیر نمایشنامهی در انتظار گودو نیست. این معروفترین نمایشنامهی مارتین کریمپ به سرعت به اثری بسیار پر سر و صدا و بینالمللی تبدیل شد. درام کریمپ بیش از هر چیز به کار متاخر دیوید هاکنی شبیه است؛ جایی که مفهوم کلّیت، انسجام کاراکتر و روایت خطی به پرسش گرفته میشود.

|           مارتین اندرو کریمپ متولد 14 فوریه 1956 در شهر کنت انگلستان است. شهرت و جهانیشدن کریمپ بیش از هر چیز مرهون سوءقصدهایی به زندگی آن زن است.

|           مجموعه نمایشنامه‌‌های بیدگل، مجموعه‌‌ای منحصربه فرد از نمایشنامه‌‌هایی است که تا به حال به فارسی ترجمه نشده‌‌اند و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه‌‌هایی خواهد بود که از هر جهت لزوم ترجمۀ دوبارۀ آن‌ها حس می‌گردد.

 


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: