یکشنبه/ زندگی خوب

La Bonne vie/Dimanche

میشل دویچ

مترجم

زیبا خادم حقیقت

تعداد صفحات: 166
شابک: 0-93-5193-600-978
سال چاپ: 1396
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 13500 تومان
دریافت نمونه

|       میشل دویچ متولد 1948 در استراسبورگ شاعر و نمایشنامهنویس و کارگردان فرانسوی و یکی از سردمداران « تئاتر زندگی روزمره» در دهۀ هفتاد است که تحت تأثیر آثار فوکو، بارت و لکان و بحث قدرت زبان، از نوشتار به عنوان وسیلهای برای نمایش زندگی هر روزۀ مردمان معمولیای که پیش از این جایی در صحنۀ تئاتر نداشتند استفاده میکند. او از زمرۀ دراماتورژهایی است که پس از ابزوردها، سعی دارند حرمت از دست رفتۀ متن و کلام را به آثار نمایشی بازگردانند، همه چیز را در کلمات و سادگی جملات، در سکوت و ناگفتههایی که در سایۀ گفتگوها پنهان شدهاند جاری میکنند و زمینه را برای فعالیت نویسندگان دهۀ هشتاد مثل کلتس و لگرس آماده میسازند.

|      ژینت و ژول دو شخصیت اصلی دو نمایشنامۀ یکشنبه و زندگی خوب را میتوان دو شخصیت تراژیک مدرن دانست که یکی در جستجوی هویت خویش به سوی نابودی میشتابد و دیگری در هراس پایان جهان به چیزی نمیاندیشد جز نیستی...


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: