ژانر وحشت

Horror

بریجید چری

مترجم

شاهین رحمانی

تعداد صفحات: 278
شابک: 6-87-7806-600-978
سال چاپ: 1398
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 42000 تومان
دریافت نمونه

|      دهه‌ها می‌شود که ژانر وحشت بینندگانش را زهره‌ترک یا میخکوب می‌کند، اما اقبال عموم به آن به ندرت نوایی موافق میان منتقدان فیلم برانگیخته است. سخت بتوان ژانری دیگر در طول تاریخ سینما یافت که همچون وحشت، پاسخگو به بزنگاه‌های تاریخی و اضطراب اجتماعی زمانه‌اش بوده و با این حال محکوم به حاشیه مانده باشد.

|      کتاب ژانر وحشت  در تلاش در تبیین مشخصه‌های بارز و علت‌یابی پایایی ژانر وحشت و ساز‌و‌کار لذت تماشاگران از آن، به کاوش در سیر تحول فیلم‌های این ژانر و چگونگی کارکرد آن و تکنیک‌هایش در برانگیختن رعب، وحشت، و انزجار در بیننده می‌پردازد و در ادامه، ژانر منظور را با مدنظر گرفتن گستره‌ای پردامنه از رویکردهای نظری و در بستر نظریه‌های اندیشمندانی همچون فروید، لکان، کریستوا، و بسیاری دیگر بررسی می‌کند. سپس با مطالعۀ دیدن و دیده‌شدن در سینمای وحشت، در بازنمایی اجتماعی فرهنگی گروه‌های هویتی مختلف در فیلم‌های این ژانر تعمق می‌کند.

|     در این سیر و سفر آثار سینماگران صاحب‌سبکی همچون هیچکاک، کراننبرگ، رومر، و دیگر اساتید نوآور این ژانر، به علاوۀ فیلم‌های ماندگار همچون نفرین فرانکشتاین، شب‌مردگان زنده کلبۀ وحشت، نوسفراتو، کَندی مَن، پروژه جادوگر بلر، اره و بسیاری دیگر مورد تحقیق قرار می گیرد.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: