تک‌گویی‌های مدرن برای مردان

Modern Monologues for Men

مترجم

محسن کاس‌نژاد

ویراستار

کریس سالت

تعداد صفحات: 220
شابک: 4-40-5193-600-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 8
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 198000 تومان
دریافت نمونه

    «این کتاب گزیدهایست از تکگوییهایی که از نمایشنامههای معروفِ نیمهی دوم سدهی نوزدهم (آثاری از نویسندگانی چون؛ ودِکینت، شنیتسلر، بوشنر، هاوپتمَن، ژاری) تا دههی هفتادِ سدهی بیستم (آثاری از نویسندگانی چون؛ داریوفو، آیکبورن، جمس، دوراس) برگرفته شده، و ایستگاهیست کوتاه برای دیدار با نویسندگانی که به کمکِ هم در درازنای این راه، پرچم تآتر مدرن را برافراشتهاند.»
«کندوکاو در متن نمایشنامه و یا اجرای یک تکگویی ــ حتّا بیهیچ هدفی ــ تجربهای ارزشمند خواهد بود. چنین تمرینی ذهن شما را پویا، و گوهر خلّاقانهی درونتان را زنده نگه میدارد.»


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: