تزوتان تودوروف

تزوتان تودوروف، فیلسوف، تاریخ‌دان، جامعه‌شناس، نویسنده و منتقد ادبیِ ساختارگراست که آثارش تأثیری عمیق بر انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، نشانه‌شناسی، تئوری‌های ادبی و تئوری‌های فرهنگ بر جای گذاشته‌اند. او در سال 1937 در بلغارستان به دنیا آمد و در 1963 به پاریس رفت. باید گفت که تطور فکری تودوروف او را در میان تأثیرگذارترین و متفاوت‌ترین چهره‌های تاریخ نقد ادبی قرار می‌دهد. مجموعۀ گستردۀ آثار او بالغ بر چهل کتاب و مقاله است؛ شامل عناوینی چون: نظریۀ ابیات، مدخلی بر ادبیات فانتاستیک، بوطیقای نثر، بوطیقای ساختارگرا، منطق گفت‌و‌گوی میخائیل باختین، آمریکا چگونه آمریکا نام گرفت، روح روشنگری و ادبیات در مخاطره. او با این آثار تأثیرگذارترین گرایش‌های فرهنگی پنجاه سال اخیر را به بحث گذاشته است: از اشاعۀ ساختارگرایی گرفته تا کشف میخائیل باختین و یا از توفیق مطالعات فرهنگی تا رواج علوم انسانی و تاریخ اندیشه. علاوه‌بر این آثار، تزوتان تودوروف در دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان مطرح جهان همچون هاروارد، ییل، کلمبیا و دانشگاه کالیفرنیا به تدریس پرداخت. او به دعوت انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران در آبان 1385 به ایران سفر کرد. حاصل این سفر، دو سخنرانی در خانۀ هنرمندان تهران بود که مجموعۀ این سخنرانی‌ها در کتاب تودوروف در تهران منتشر شد. این اندیشمند در فوریه 2017 در پاریس درگذشت.