نخستین دموکراسی

چالش اندیشه‌ای از دوران باستان

First Democracy: The challenge of an Ancient Idea

پال وودراف

مترجم

بهزاد قادری

سمانه فرهادی

تعداد صفحات: 302
شابک: 8-38-7806-600-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 6
قطع: پالتویی
جلد: شومیز
قیمت: 240000 تومان
دریافت نمونه

|      نخستین دموکراسی به سه دلیل خواندنی است: ١. بررسی تطبیقی بین نخستین دموکراسی در یونان باستان و آمریکای قرن بیست و یک از موارد کمیاب است، به ویژه آنکه پژوهشگرش آمریکایی‌تبار و استاد دانشگاه باشد و این پژوهش را در فضای مشترک بین فلسفه، تاریخ، و تئاتر مطرح کند؛ ٢. این روزها، دموکراسی را صادراتی یا پدیده‌ای اعطایی معرفی می‌کنند، بی آنکه عرف جوامع را در نظر بگیرند؛ ٣. صرف نظر از بحث مباني فلسفي، سياسي و اجتماعي دموكراسي، نویسنده بخش اعظم دموكراسي يونان باستان را حاصل آرمان تراژيك در ادبيات و آئین های‌نمايشي يونان باستان معرفی می‌کند.

|      پال وودراف در این کتاب  ما را به آتن باستان می‌برد تا نشان دهد ابتدایی‌ترین انگیزش‌های دموکراسی کجا و چگونه شکل گرفته‌اند. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که دموکراسی حقیقی می‌تواند با اشتیاق هرکسی را به پیوستن به دولت دعوت کند. از سوی دیگر دموکراسی باید چنان بالغانه عمل کند که پذیرای هر تغییری از جانب مردم باشد. با درکی از داستان تاریخی دموکراسی از آتن تا به امروز، وودراف وظیفه‌ی ما می‌داند که هرگز از آرمان‌های دقیق دموکراسی عدول نکنیم.

|      می‌توان نخستین دموکراسی را نوعی بررسی تطبیقی بین دموکراسی آمریکا و یونان باستان نامید. سبک وودراف در این کتاب چیزی در مرز ادبیات داستانی، فلسفه و تاریخ است.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب:
نخستین دموکراسی، پایانِ دموکراسی بود!