مهدی نصراله‌زاده

مهدی نصراله‌زاده در سال ۱۳۵۴ در تهران متولد شد. او کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه هنر تهران اخذ کرده است. او علاوه بر سابقۀ تدریس در دانشگاه، تاکنون کتاب‌های متعددی در حوزۀ تئاتر، سینما، هنر و رشته‌های دیگر علوم انسانی ترجمه کرده است. کتاب تاریخ‌های تئاتر به ترجمۀ نصراله‌زاده کاندید کتاب سال 1395 شد. ازجمله آثار دیگر او می‌توان به ذهن و بازار، سینه‌فیلیا و تاریخ، راه‍ب‍رده‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ن‍وی‍س‍ی‌ ج‍دی‍د، جهان چگونه مدرن شد؟ و... اشاره کرد.