آلن بدیو

|     آلن بدیو در 17 ژانویه 1937 در مراکش متولد شد. بدیو از سال 1955 تا 1960 در دانشگاه اکول نرمال سوپریور در پاریس تحصیل کرد. در 1960 پایان‌نامه‌اش را دربارۀ اسپینوزا ارائه داد. در 1963 در دبیرستانی در ریمس تدریس کرد و همین‌جا دوستی نزدیکی با فرانسوا رینولت به هم زد. به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه ریمس رفت. در سال 1969 عضو هیئت علمی دانشگاه پاریس هشت (ونسن سن-دنی) شد.
بدیو خیلی زود به فعالیت سیاسی پرداخت. او از اعضا مؤسس حزب سوسیالیست متحد بود؛ حزبی که در نبرد استعمارزدایی الجزایر فعال بود. در 1967 به گروه ماطلعاتی‌ای پیوست که لویی آلتوسر سازمان داده بود. بدیو در سال 1999 کرسی فلسفه را در دانشگاه دوران تحصیلش، اکول نرمال سوپریور، که پیش از او به آلتوسر تعلق داشت به دست آورد.