سکینه عرب‌نژاد

|     سکینه عرب‌نژاد در سال 1356 در کرمان متولد شد.
عرب‌نژاد کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی را در دانشگاه تهران گذراند. او در دانشگاه شهید باهنر کرمان به تدریس می‌پردازد. عرب‌نژاد به نوشتن نمایشنامه و فیلمنامه می‌پردازد و همچنین دبیر بخش تئاتر نشریۀ سرمشق است.