آگوست ویلسون

|     آگوست ویلسون در ۲۴ آوریل سال ۱۹۴۵ در پیتزبرگ پنسیلوانیا متولد شد.
نام ویلسون با نوشتن از زندگی، موسیقی، گویش و فرهنگ سیاهپوستان امریکایی گره خورده است. تجربه‌های تکان‌دهندۀ کودکی او در خانهای اشتراکی در محلۀ سیاهپوستان و مهاجران به روشنی در آثار او بازتاب یافته است. او هرگز ارتباط خود را با مردمی که الهام‌بخش هنرش بودند، نگسست و در سالهای بعد نیز برای حفظ انگیزههای نوشتن در خود به رغم اینکه شغل ثابتی داشت، باز به عنوان آشپز نیمهوقت برای فقرا کار میکرد. ویلسون به صورت خودآموخته خواندن را در چهارسالگی آموخت. او دبیرستان را زمانی برای همیشه ترک گفت که یکی از معلمانش او را به سرقت ادبی متهم کرد. او از آن پس وقت زیادی را در کتابخانه کارنگی به مطالعه می‌گذراند. مادرش تنها حامی دوران سخت کودکی او بود و به همین دلیل در سراسر عمر هنری خود آثارش را با نام خانوادگی مادرش نوشت. او ده نمایشنامه نوشت که آن‌ها را با نام مجموعۀ چرخۀ پیتزبورگ می‌شناسند. دو نمایشنامه از این مجموعه جایزۀ بهترین نمایشنامۀ پولیتزر را برده‌اند.
ویلسون در 2 اکتبر 2005 بر اثر سرطان کبد درگذشت.