لیلا ارجمند

|     لیلا ارجمند در سال 1346 در تهران متولد شد.
ارجمند در دانشگاه آزاد زبان فرانسه خواند و لیسانس‌اش را در این دانشگاه گرفت. سپس به تحصیل در رشتۀ ادبیات نمایشی در دانشکدۀ هنرهای زیبا دانشگاه تهران پرداخت و در این رشته فوق لیسانس گرفت. او در دانشگاه تهران تدریس می‌کند و همچنین به ترجمه در حوزۀ تئاتر و ادبیات نمایشی می‌پردازد. روز مرگ در داستان هملت، په‌په لوموکو، روز برمی‌آید، داستان‌های شرقی از جمله ترجمه‌های ارجمند است.