برنارـ مری کلتس

|     برنار-مری کلتس در 9 آوریل 1948 در متز فرانسه متولد شد.
کلتس در خانواده‌ای از طبقۀ متوسط به دنیا آمد. زندگی او با خشونت و عصیان همراه بود. او بسیار کم‌سال بود که نوشتن را آغاز کرد، اما بعداً نوشته‌هایش را کنار گذاشت و آن‌ها را تا بیست سالگی که ماریا کاسارس را دید، به روی صحنه نیاورد. اندکی پس از این دیدار و ملهم از آشنایی با کاسارس در 1969 اولین نمایشنامه‌اش را نوشت. این نمایشنامه اقتباس خاطره‌ای از ماکسیم گورکی به نام کودکی من بود و اولین بار در 1970 اجرا شد. هنگام نخستین اجرا کارگردان تئاتر ملی استراسبورگ نیز حاضر بود و شیفتۀ کار کلتسشد. او از کلتس دعوت کرد تا به مدرسۀ تئاتر در TNS برود. کولتس پس از یک سال در کارهایی به کارگردانی و بازی پرداخت. از آن پس بسیاری از آثار خودش را کارگردانی می‌کرد.
کلتس در سال 1989 بر اثر ایدز در پاریس درگذشت.