دیوید بردول

دیوید بردول متولد 1947 نظریه‌پرداز فیلم و تاریخ‌نگار آمریکایی است. او استاد بازنشستۀ فیلم از دانشگاه واشنگتون-مدیسون و از نظریه‌پردازان ئنوفرمالیست سینماست. شناخته‌شده‌ترین اثر بردول کتاب بوطیقای سینما نام دارد که یکی از اصلی‌ترین کتاب‌های مقدماتی برای ورود به عالم سینما به شمار می‌آید که توسط نشر بیدگل منتشر شده است.