آورام آلپرت

آورام آلپرت، به قول خودش، نویسنده و معلم است. او تاکنون در دانشگاه‌های پرینستون و راتجرز تدریس کرده و در حال حاضر در نیو انستیتوی هامبورگ مشغول پژوهش است. «زندگی خوب و بسنده» (انتشارات پرینستون، 2022) آخرین کتاب اوست. آلپرت بیشتر دربارۀ این می‌نویسد که در دنیایی پرهرج‌ومرج، خشن، و سرشار از رقابت باید با چه ارزش‌هایی زندگی کنیم.