ژان بندتی

ژان بندتی در 1930 به دنیا آمد و تحصیلات خود را در انگلستان و فرانسه تمام کرد. او به‌عنوان بازیگر و مدرس در کالج سخنرانی و نمایش رز بروفورد مشغول به فعالیت بود و در سال 1970 به‌عنوان مدیر کالج منصوب شد. بندتی از سال 1979 تا 1987 ریاست کمیتۀ آموزش تئاتر موسسۀ بین‌المللی تئاتر یونسکو را بر عهده داشت.