فرزاد مرادی

فرزاد مرادی متولد 11 شهریور 1361 در کرمانشاه است. او کارشناسی خود را در رشتۀ سینما با گرایش فیلمنامه‌نویسی در دانشگاه تهران گذرانده و کارشناسی ارشدش در همین رشته را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده است. از این مترجم تاکنون کتاب روز رهایی اثر اینس کانیاتی و سال‌ها اثر آنی ارنو در نشر بیدگل منتشر شده است.