لیلا کوچک‌منش

لیلا کوچک‌منش، متولد 1351 در تهران، مدرک کارشناسی ارشد فلسفۀ خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرد. از ترجمه‌های می‌توان به کتاب‌های نیچه و استعاره از سارا کافمن، ادبیات و مرگ (ترجمه چند مقاله به انتخاب مترجم)، نیچه و فلسفه از ژیل دلوز، چگونه نیچه بخوانیم از کیت‌انسل پیرسون و خیلی کم تقریبا هیچ از سایمون کریچلی اشاره کرد. کتاب کنش‌پذیری ریشه‌ای از تامس کارل وال با ترجمۀ لیلا کوچک‌منش در نشر بیدگل منتشر شده است.