مائوریتسیو ویرولی

مائوریتسیو ویرولی، متولد 1972 در ایتالیا، مقاله‌نویس و استاد برجستۀ علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون، و استاد ارتباطات سیاسی دانشگاه لوگانو، واقع در سوئیس، است. او مدرک فلسفه‌اش را از دانشگاه بولونیا و دکترای علوم سیاسی و اجتماعی خود را از دانشگاه اروپایی فلورانس دریافت کرده است.
نظریۀ سیاسی، تاریخ اندیشۀ سیاسی و جمهوری‌گرایی کلاسیک از حوزره‌های اصلی پژوهش‌های او هستند و تاکنون کتاب‌ها و مقالات بسیاری دربارۀ رابطۀ دین و سیاست، میهن پرستی، مشروطیت، ارتباطات سیاسی ، شهروندی و آموزش مدنی منتشر کرده است. او همچنین در آثار خود به بررسی آرای اندیشمندانی چون نیکولو ماکیاولی و ژان ژاک روسو پرداخته است.
از میان آثار این اندیشمند و نظریه‌پرداز ایتالیایی می‌توان به چگونه ماکیاولی بخوانیم و چگونه یک رهبر انتخاب کنیم و ایدۀ جمهوری اشاره کرد. از این نویسنده در نشر بیدگل کتاب برای عشق به میهن  با ترجمۀ مهدی نصراله‌زاده منتشر شده است.