نغمه ثمینی

|     نغمه ثمینی در سال 1352 متولد شد.
ثمینی فیلمنامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس و منتقد سینما و تئاتر است. او عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و به عنوان نویسنده با نشریاتی مانند ماهنامه سینمایی فیلم و زنان همکاری داشته است. افسون معبد سوخته، خواب در فنجان خالی، نگاهمان می‌کنند و اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند از جمله نمایشنامه‌های ثمینی و تماشاخانۀ اساطیر و پژوهشی در هزارویک شب از آثار پژوهشی او است.