والنتین کراسناگوروف

|     والنتین سامویلویچ کراسناگوروف در 20 دسامبر 1934 در لنینگراد به دنیا آمد. پدر کراسناگوروف مهندس برق و مادرش معلم بود. او در سال 1956 از مؤسسۀ پلی‌تکنیک تالین فارغ‌التحصیل شد. دکترای علوم فنی گرفت و در در رشتۀ مهندسی شیمی 4 کتاب و بیش از 100 مقاله نوشت و ده ها اختراع ثبت کرد. او از سال 1968 به طور جدی به دراماتورژی پرداخت. در کارنامۀ کراسناگوروف تا امروز نزدیک به 50 نمایشنامه دیده می‌شود. بیشتر نمایشنامه‌هایش به زبان‌های دیگر ترجمه و اجرا شده‌اند. کتاب او با نام چهار دیوار و یک اشتیاق دربارۀ درام شعرگونه بین علاقه‌مندان تئاتر در روسیه کتاب ارزشمندی محسوب می‌شود. کراسناگوروف همچنین به داستان‌نویس و روزنامه‌نگاری نیز می‌پردازد.