ت.س. الیوت

|     تی. اس. الیوت در سال 1888 در سنت لوئیس میسوری متولد شد.
الیوت بیشتر عمرش را در انگلستان گذراند و در سال 1927 تبعۀ بریتانیا شد. او در وهلۀ اول شاعر بود، و تعدادی از معروف‌ترین و مطرح‌ترین شعرهای قرن بیستم را او سروده است؛ از «آواز عاشقانۀ جی. الفرد پروفراک» (1915) گرفته تا  ارض موات (1922) و چهار کوارتت (1944). الیوت در دورۀ بعدی زندگی‌اش به درام روی آورد و قتل در کلیسای جامع (1935) را نوشت. او سردبیر معتبری هم بود: از 1915 تا 1917 در اگوئیست کار کرد و در سال 1922 یکی از معروف‌ترین نشریه‌های ادبی قرن را به نام کریترین پایه‌گذاری کرد. بعداً سرپرست شعر انتشارات فیبر اند فیبر شد. بررسی‌های ادبی الیوت، از جنگل مقدس (1920) به بعد، و آثار عمومی‌ترش دربارۀ جامعه و تمدن، مانند یادداشت‌هایی به قصد تعریف فرهنگ (1948)، سبب شد که او یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های قرن بیستم در عرصۀ نقد ادبی شود.
 
منبع: کتاب مدرنیسم، پیتر چایلدز