مارسل کوولیه

|     مارسل کوولیه در 14 مه 1924 در فرانسه متولد شد. کوولیه نخستین کارگردان‌ـ‌بازیگری بود که به اجرای نمایشنامه‌های اوژن یونسکو پرداخت. تا امروز 57 سال است که اجرای نمایش درس یونسکو در تئاتر دو لا اوشت شهر پاریس، با میزانسن مارسل کوولیه، ادامه دارد. بدون تردید او یکی از کارگردان‌ـ‌باریگران آوانگارد تئاتر معاصر فرانسه است. کوولیه در 6 ژانویه 2015 در پاریس درگذشت.