اصغر نوری

|     اصغر نوری در سال ۱۳۵5 در تبریز متولد شد.
او دورۀ کارشناس زبان و ادبیات فرانسه را در دانشگاه تبریز گذراند و سپس در رشتۀ کارگردانی تئاتر فوق‌لیسانس خود را اخذ کرد. نوری علاوه بر ترجمۀ ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، به نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی تئاتر نیز مشغول است.  از ترجمه‌های او می‌توان به دیوار گذر، دفتر بزرگ، مدرک، دروغ سوم، منگی، تراس/ روال عادی و ریچارد سوم اجرا نمی‌شود اشاره کرد.