تم لانوی

|     تم لانوی در 27 اوت 1958 در بلژیک متولد شد.
 لانوی در دانشکدۀ سن ژوزف کلاین سمیناری به تحصیل در رشتۀ فقه‌اللغۀ آلمانی پرداختو او سپس در دانشگاه خنت در رشتۀ جامعه‌شناسی تحصیل کرد. لانوی علاوه بر نمایشنامه‌نویسی، به سرودن شعر و نوشتن داستان و فیلمنامه نیز می‌پردازد. لانوی خودش ناشر اولین کتابش بود و حالا کتاب‌های متعددی از او منتشر شده است.