محمد منعم

|     محمد منعم در سال 1363 در تهران متولد شد.
منعم در سال 1382 وارد دانشگاه سوره شد و به تحصیل در رشتۀ ادبیات نمایشی پرداخت. او فوق لیسانس خود را در رشتۀ سینما از دانشگاه سینما تئاتر گرفت.