دیوید کیشیک

دیوید کیشیک استادیار فلسفه در کالج امرسون، واقع در ایالات متحده، است. این استاد جوان نویسندۀ مجموعه کتاب‌های «خیال‌پردازی یک شکل زندگی» است. اولین کتاب این مجموعه، شکل زندگی نزد ویتگنشتاین، به رابطۀ میان زبان و زندگی در تفکر لودویگ ویتگنشتاین می‌پردازد. دومین اثر کیشیک در این مجموعه کتاب قدرت زندگی است که در سال 2012 به همت انتشارات استنفورد منتشر شد. این کتاب به پیوندهای زندگی و سیاست در سراسر زندگی و آثار جورجو آگامبن می‌پزدازد. دیوید کیشیک هم‌اکنون در شهر نیویورک زندگی و تدریس می‌کند.