جمشید ملک‌پور

|      جمشید ملک‌پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان تئاتر و استاد ایرانی، یکی از چهره‌های مهم‌ و شناخته‌شده‌ در حوزۀ پژوهش دربارۀ نمایش ایرانی است. جمشید ملک‌پور داری مدک کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی از آمریکا و دکتری هنرهای نمایشی از استرالیا است. کتاب مرجع وسه جلدی ادبیات نمایشی در ایران، یکی از مهم‌ترین پژوهش های جامع دربارۀ تاریخ نمایش در ایران ، از این نویسنده است. گزیده‌ای از تاریخ نمایش در جهان، تطور اصول و مفاهیم در نمایش کلاسیک و سیر تحول مضامین در شبیه‌خوانی، از دیگر پژوهش‌های اوست. همچنین کارگردانی و اجرای نمایش‌های «پرومته در بند»، «مکبث»، «آنتیگون»، «اودیپ شهریار» و «افسانه اندوهی دلخراش» را در کارنامه کاری خود دارد. . فیلمسازی را با ساخت فیلم «که یاران فراموش کردند» برای تلویزیون شروع کرد. جمشید ملک‌پور در فیلم‌های بلندی همچون «باد سرخ» و «دیدار» به عنوان کارگردان و نویسنده فیلمنامه حضور داشته است. او پیش از مهاجرت به استرالیا، کارگردان مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدرس مجتمع دانشگاهی هنر، دانشکده هنرهای زیبا و مرکز آموزش هنر بود. ملک‌پور از سال ۲۰۰۵ به عنوان استاد مهمان در دانشگاه گلف کویت تدریس می‌کند.
|      The Islamic Drama یکی دیگر از آثار پژوهشی این نویسنده، در سال 2003 به دست انتشارت راتلج منتشر شده است. کتاب درام اسلامی ترجمه‌‌ای از همین کتاب است.