میشل ویناور

میشل ویناور، نمایشنامه‌نویس و دراماتورژ صاحب‌نام فرانسوی، در دهه‌ی پنجاه میلادی نمایشنامه‌نویسی را آغاز کرد. از مشخصه‌های آثار ویناور میتوان به مونتاژ کلام و شیوه‌ی خاصش در دیالوگ‌نویسی اشاره کرد که سبب تمایز او از بسیاری از نمایشنامه‌نویسان آن دوره شد. او را در زمره‌ی نخستین نمایشنامه‌نویسان فرم‌گرای معاصر فرانسوی پسا-بکت می‌دانند.