دادلی اندرو

|     جیمز دادلی اندرو در 28 ژوئیه 1945 در امریکا متولد شد.
اندرو نظریه‌پرداز سینما است. او از سال 2000 استاد مطالعات سینما و ادبیات تطبیقی در دانشگاه ییل است و پیش از آن سی سال در دانشگاه آیووا تدریس می‌کرد. اندرو را یکی از اثرگذارترین پژوهشگران در زمینۀ نظریه، تاریخ و نقد سینما می‌دانند. تخصص او بیش از همه در سینمای جهان، نظریۀ سینما، زیباشناسی و سینمای فرانسه است. البته دربارۀ سینمای ژاپن، مخصوصاً آثار کنجی میزوگوچی، هم نوشته‌هایی دارد.