یدالله آقاعباسی

|     یدالله آقاعباسی در سال 1331 در کرمان متولد شد.
آقاعباسی در سال 1350 از مدرسۀ شاپور در کرمان دیپلم گرفت و مقطع لیسانس را در رشتۀ مدیریت در دانشگاه کرمان خواند. او سپس به تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت و در سال 1368 از دانشگاه کرمان لیسانس گرفت. آقاعباسی برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در سال 1373 فوق لیسانس خود را در رشتۀ اطلاع‌رسانی و علوم کتابداریت گرفت. در سال 1387 نیز دکترای ادبیات نمایشی را از وزارت علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان اخذ کرد.
آقاعباسی از دهۀ 1350 به کارگردانی و بازیگری تئاتر می‌پردازد. او همچنین تألیف‌، ترجمه‌ها و مقاله‌های متعددی در زمینۀ تئاتر و ادبیات نمایشی را در کارنامۀ خود دارد. رسالۀ دکترای او با عنوان دانشنامۀ نمایش ایرانی در سال 1391 در قالب کتاب منتشر شد و جایزۀ فارابی را از آن خود کرد. از جمله آثار دیگری او می‌توان آن شب که تورو زندانی بود، مرغابی وحشی، فصل بارانی، جستارهایی در هنر نمایش و... به نام برد.