استفان مورتون

|     استفان مورتون استاد مطالعات انگلیسی در دانشگاه ساوتهمپتون است.
مورتون در لیدز، ناتینگهام، شفیلد و موزۀ هنر امریکایی ویتنی تحصیل کرده است. او ابتدا در دانشگاه تامپر فنلاند به تدریس پرداخت و سپس، از سال 2003، برای تدریس ادبیات انگلیسی‌زبان به دانشگاه ساوتهمپتون رفت.
حوزۀ تخصصی مورتون ادبیات انگلیسی‌زبان پسااستعماری در جهان و نظریه‌های پسااستعماری است. او کتاب‌ها و مقالات و نقد کتاب‌های متعددی دراین‌باره نوشته است.